Rasfoire documente

Hotarirea 640/2015 privind stabilirea unor drepturi băneşti pentru experţii care participă la activităţile organizate de Biroul european de sprijin pentru azil

publicat in M.Of. 644 din 25-aug-2015

Decizia 510/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011

publicat in M.Of. 644 din 25-aug-2015

Decizia 538/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

publicat in M.Of. 644 din 25-aug-2015

Decizia 540/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

publicat in M.Of. 644 din 25-aug-2015

Hotarirea 654/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 6/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnic de Securitate Aeronautică

publicat in M.Of. 644 din 25-aug-2015

Hotarirea 655/2015 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind cooperarea în domeniul sănătăţii, semnat la Kuwait City la 4 mai 2015

publicat in M.Of. 644 din 25-aug-2015

Memorandum de Intelegere din 2015 între Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind cooperarea în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 644 din 25-aug-2015

Ordinul 864/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului ''MINVEST'' - S.A. Deva

publicat in M.Of. 644 din 25-aug-2015

Ordinul 942/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului ''MINVEST'' - S.A. Deva

publicat in M.Of. 644 din 25-aug-2015

Ordinul 1583/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului ''MINVEST'' - S.A. Deva

publicat in M.Of. 644 din 25-aug-2015