Rasfoire documente

Decizia 448/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (4) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 633 din 20-aug-2015

Decizia 450/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 alin. (3) prin raportare la cele ale art. 345 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 633 din 20-aug-2015

Decizia 483/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 633 din 20-aug-2015

Ordinul 806/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Automecanică Moreni - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 633 din 20-aug-2015

Ordinul 4273/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.074/2015 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2015

publicat in M.Of. 633 din 20-aug-2015

Norma 12/2015 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative

publicat in M.Of. 633 din 20-aug-2015

Lista din 2015 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române din municipiul Brăila cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 633 din 20-aug-2015

Ordinul 921/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Automecanică Moreni - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 633 din 20-aug-2015

Ordinul 1509/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Uzina Automecanică Moreni - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 633 din 20-aug-2015