Rasfoire documente

Ordinul 805/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea PIROCHIM VICTORIA - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 632 din 19-aug-2015

Decizia 503/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 258 alin. (5^1) şi (5^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 632 din 19-aug-2015

Decizia 521/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 632 din 19-aug-2015

Decizia 561/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 632 din 19-aug-2015

Decizia 564/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi prin raportare la art. 1 alin. (3) şi art. 24 alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 632 din 19-aug-2015

Ordinul 136/2015 privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport

publicat in M.Of. 632 din 19-aug-2015

Ordinul 924/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea PIROCHIM VICTORIA - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 632 din 19-aug-2015

Ordinul 1505/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea PIROCHIM VICTORIA - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 632 din 19-aug-2015