Rasfoire documente

Procedura din 2015 de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 622 din 17-aug-2015

Decizia 421/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, în ansamblul său

publicat in M.Of. 622 din 17-aug-2015

Decizia 541/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 622 din 17-aug-2015

Ordinul 1008/2015 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 622 din 17-aug-2015

Ordinul 4535/2015 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.074/2015 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2015

publicat in M.Of. 622 din 17-aug-2015

Ordinul 4656/2015 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.074/2015 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2015

publicat in M.Of. 622 din 17-aug-2015