Rasfoire documente

Decizia 1795/2015 privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii STRASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 620 din 14-aug-2015

Decizia 1796/2015 privind sancţionarea Societăţii EWO INSURANCE - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

publicat in M.Of. 620 din 14-aug-2015

Decizia 524/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, raportate la sintagma ''la data întocmirii raportului de expertiză'' cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

publicat in M.Of. 620 din 14-aug-2015

Decizia 532/2015 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 620 din 14-aug-2015

Decizia 554/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 345 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 620 din 14-aug-2015

Decizia 555/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (10) din Codul de procedură penală, cu referire la sintagma ''fără participarea procurorului şi a inculpatului''

publicat in M.Of. 620 din 14-aug-2015

Decizia 558/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) teza finală din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 620 din 14-aug-2015

Ordinul 981/2015 privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 652/2015 pentru aprobarea normelor, precum şi a calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, sesiunea 2015

publicat in M.Of. 620 din 14-aug-2015

Ordinul 1803/2015 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2015

publicat in M.Of. 620 din 14-aug-2015

Decizia 82/2015 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Încheierii din 3 august 2015 privind cererea de lămurire a întinderii şi aplicării dispozitivului Hotărârii arbitrale nr. 2 din 16 iulie 2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, a remuneraţiei cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi pentru retransmiterea prin cablu şi pentru dreptul de comunicare publică (ambiental/lucrativ) între organismele de gestiune colectivă ARAIEX, CREDIDAM şi UNART şi a comisionului datorat colectorului pentru domeniile: copie privată, comunicare publică - ambiental/lucrativ şi retransmitere prin cablu

publicat in M.Of. 620 din 14-aug-2015