Rasfoire documente

Procedura din 2015 privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de reţea, altele decât consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice

publicat in M.Of. 628 din 18-aug-2015

Decizia 551/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 şi art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 628 din 18-aug-2015

Decizia 559/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

publicat in M.Of. 628 din 18-aug-2015

Decizia 560/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi raportate la art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 628 din 18-aug-2015

Decizia 188/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului de către doamna Iuliana Marcelica Mihai

publicat in M.Of. 628 din 18-aug-2015

Decizia 189/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dragoş Vasile Pelmuş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi

publicat in M.Of. 628 din 18-aug-2015

Decizia 190/2015 privind numirea unor reprezentanţi ai Guvernului în calitatea de membri ai Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

publicat in M.Of. 628 din 18-aug-2015

Decizia 191/2015 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Dinu Cristina Elena, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 628 din 18-aug-2015

Ordinul 129/2015 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea garanţiilor financiare în cadrul contractului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice

publicat in M.Of. 628 din 18-aug-2015

Ordinul 130/2015 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de reţea, altele decât consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice

publicat in M.Of. 628 din 18-aug-2015

Procedura din 2015 privind constituirea garanţiilor financiare în cadrul contractului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice

publicat in M.Of. 628 din 18-aug-2015