Rasfoire documente

Decretul 691/2015 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 613 din 13-aug-2015

Decretul 690/2015 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 613 din 13-aug-2015

Decretul 692/2015 pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării Amendamentului de la Doha, adoptat la Doha la 8 decembrie 2012, la Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997

publicat in M.Of. 613 din 13-aug-2015

Decretul 693/2015 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de parteneriat economic preliminar între Cote d'Ivoire, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Abidjan la 26 noiembrie 2008 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009

publicat in M.Of. 613 din 13-aug-2015

Decizia 456/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 85 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 613 din 13-aug-2015

Decizia 459/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 613 din 13-aug-2015

Ordinul 465/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013

publicat in M.Of. 613 din 13-aug-2015