Rasfoire documente

Ordinul 87/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013

publicat in M.Of. 610 din 12-aug-2015

Decizia 523/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 610 din 12-aug-2015

Decizia 420/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 610 din 12-aug-2015

Decizia 457/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale art. 197 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 610 din 12-aug-2015

Decizia 468/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 296^22 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 610 din 12-aug-2015

Decizia 504/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 296^2 şi ale art. 296^21 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 610 din 12-aug-2015