Rasfoire documente

Ordinul 1844/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică

publicat in M.Of. 617 din 13-aug-2015

Ordinul 131/2015 privind stabilirea calendarului de desfăşurare a procesului de rezervare de capacitate de transport în punctele de intrare/ieşire în/din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale pentru anul gazier 2015-2016

publicat in M.Of. 617 din 13-aug-2015

Hotarirea 627/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate

publicat in M.Of. 617 din 13-aug-2015

Hotarirea 612/2015 privind modificarea datelor de identificare a unui imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Tribunalului Suceava în domeniul public al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava

publicat in M.Of. 617 din 13-aug-2015

Hotarirea 628/2015 pentru completarea anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', a imobilelor proprietatea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 617 din 13-aug-2015

Ordinul 982/2015 privind stabilirea cuantumului taxei de participare la examenul pentru obţinerea specializărilor Laborator, Radiologie-imagistică medicală, Nutriţie şi dietetică, Igienă şi sănătate publică şi Balneo-fizioterapie, organizat în perioada 28 septembrie-12 octombrie 2015

publicat in M.Of. 617 din 13-aug-2015

Ordinul 984/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 446/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu leziuni traumatice acute

publicat in M.Of. 617 din 13-aug-2015