Rasfoire documente

Decizia 386/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 452 alin. 2 lit. b) din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 614 din 13-aug-2015

Decizia 446/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5) şi (8) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 614 din 13-aug-2015

Decizia 447/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 532 alin. (3) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 614 din 13-aug-2015

Decizia 453/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

publicat in M.Of. 614 din 13-aug-2015

Decizia 529/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, art. II art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi art. 1 alin. (1), (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 614 din 13-aug-2015

Ordinul 904/2015 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.249(66) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 4 aprilie 2014

publicat in M.Of. 614 din 13-aug-2015

Rezolutia MEPC.249(66)/2014 AMENDAMENTE LA CODUL PENTRU CONSTRUCŢIA ŞI ECHIPAMENTUL NAVELOR PENTRU TRANSPORTUL ÎN VRAC AL PRODUSELOR CHIMICE PERICULOASE (CODUL BCH) (Stocarea mărfii şi Modelul de Certificat de conformitate)

publicat in M.Of. 614 din 13-aug-2015

Ordinul 8/2015 privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 614 din 13-aug-2015