Rasfoire documente

Decizia 415/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, ale anexelor nr. 2 şi nr. 3b din Legea nr. 63/2011, precum şi ale Legii nr. 63/2011 în ansamblu

publicat in M.Of. 601 din 10-aug-2015

Decizia 426/2015 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (2) teza a doua din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, art. 249 alin. (1), a sintagmei ''Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului'' cuprinsă în art. 286 alin. (1)-(3), precum şi ale art. 286 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 601 din 10-aug-2015

Decizia 432/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5) şi (8) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 601 din 10-aug-2015

Decizia 444/2015 [R] privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 549^1 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 601 din 10-aug-2015

Decizia 452/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 601 din 10-aug-2015

Ordinul 86/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 601 din 10-aug-2015

Ordinul 4621/2015 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014

publicat in M.Of. 601 din 10-aug-2015