Rasfoire documente

Decizia 430/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (5) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 607 din 11-aug-2015

Decizia 433/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 607 din 11-aug-2015

Decizia 481/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

publicat in M.Of. 607 din 11-aug-2015

Decizia 511/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''şi contestate în instanţă până la data intrării în vigoare a prezentei legi'', cuprinsă în art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 607 din 11-aug-2015

Hotarirea 632/2015 privind recunoaşterea Asociaţiei Române de Franciză ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 607 din 11-aug-2015

Ordinul 89/2015 pentru modificarea Metodologiei de organizare, asigurare a activităţilor de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor şi materialelor care conţin informaţii clasificate, în situaţii de conflict armat, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.352/2006

publicat in M.Of. 607 din 11-aug-2015

Ordinul 1791/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 946/2014 privind aprobarea Listei şi a atribuţiilor specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, şi a Listei specialiştilor împuterniciţi să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului legitimaţiei speciale de identificare a acestora şi a modelului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor în domeniul îmbunătăţirilor funciare

publicat in M.Of. 607 din 11-aug-2015