Rasfoire documente

Decizia 427/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2) şi (4), art. 345 alin. (1), art. 346 alin. (1) şi art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 606 din 11-aug-2015

Decizia 473/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 86 şi pct. 87 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 606 din 11-aug-2015

Decizia 474/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I, V şi X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România

publicat in M.Of. 606 din 11-aug-2015

Decizia 487/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 606 din 11-aug-2015

Decizia 495/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 606 din 11-aug-2015

Ordinul 4408/2015 privind aprobarea fuziunii prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară Adventistă ''Matca'' din localitatea Matca de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Adventistă ''Matca'' din localitatea Matca

publicat in M.Of. 606 din 11-aug-2015