Rasfoire documente

Norma din 2015 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare

publicat in M.Of. 596 din 07-aug-2015

Decizia 428/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) şi art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 596 din 07-aug-2015

Decizia 466/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi şi teza a doua din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 596 din 07-aug-2015

Ordinul M.69/2015 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de ierarhizare şi selecţie în vederea evoluţiei în carieră a cadrelor militare

publicat in M.Of. 596 din 07-aug-2015

Ordinul 90/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 90/2013 privind funcţionarea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 596 din 07-aug-2015

Ordinul 631/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii ''Electrificare CFR'' - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 596 din 07-aug-2015

Ordinul 817/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje ''CFR IRLU'' - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. Marfă'' - S.A.

publicat in M.Of. 596 din 07-aug-2015

Ordinul 818/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii de Reparaţii Locomotive ''C.F.R. - SCRL Braşov'' - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ''C.F.R. - Călători'' - S.A.

publicat in M.Of. 596 din 07-aug-2015

Hotarirea 34/2015 privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România, în urma testului de aptitudini organizat în data de 4 iunie 2015

publicat in M.Of. 596 din 07-aug-2015

Rectificare din 2015 a Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.964/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 29 iulie 2015

publicat in M.Of. 596 din 07-aug-2015

Ordinul 843/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii ''Electrificare CFR'' - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 596 din 07-aug-2015

Ordinul 1112/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii ''Electrificare CFR'' - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 596 din 07-aug-2015

Ordinul 864/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje ''CFR IRLU'' - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. Marfă'' - S.A.

publicat in M.Of. 596 din 07-aug-2015

Ordinul 1452/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje ''CFR IRLU'' - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. Marfă'' - S.A.

publicat in M.Of. 596 din 07-aug-2015

Ordinul 880/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii de Reparaţii Locomotive ''C.F.R. - SCRL Braşov'' - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ''C.F.R. - Călători'' - S.A.

publicat in M.Of. 596 din 07-aug-2015

Ordinul 1450/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii de Reparaţii Locomotive ''C.F.R. - SCRL Braşov'' - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători ''C.F.R. - Călători'' - S.A.

publicat in M.Of. 596 din 07-aug-2015