Rasfoire documente

Hotarirea 606/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 587 din 05-aug-2015

Hotarirea 607/2015 pentru aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2013, şi pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008

publicat in M.Of. 587 din 05-aug-2015

Actul Aditional 1/2015 la Acordul da finanţare (''Acordul de finanţare'') încheiat la data de 19 noiembrie 2013 între Guvernul României] reprezentat prin Ministerul Economiei, Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Finanţelor Publice, şi Fondul European de Investiţii (''Act adiţional nr. 1'')

publicat in M.Of. 587 din 05-aug-2015

Hotarirea 608/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea ''ICEM'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

publicat in M.Of. 587 din 05-aug-2015

Hotarirea 622/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale ''Hidroelectrica'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 587 din 05-aug-2015