Rasfoire documente

Ordinul 835/2015 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

publicat in M.Of. 573 din 30-iul-2015

Ordinul 217/2015 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

publicat in M.Of. 573 din 30-iul-2015

Ordinul 4172/2015 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

publicat in M.Of. 573 din 30-iul-2015

Ordinul 1348/2015 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

publicat in M.Of. 573 din 30-iul-2015

Legea 226/2015 pentru modificarea art. 49 din Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990

publicat in M.Of. 573 din 30-iul-2015

Decretul 685/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 49 din Statutul personalului aeronautic din aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990

publicat in M.Of. 573 din 30-iul-2015

Hotarirea 603/2015 pentru modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 573 din 30-iul-2015

Ordinul 4496/2015 privind structura anului şcolar 2015-2016

publicat in M.Of. 573 din 30-iul-2015

Decizia 20/2015 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea problemei de drept privind: ''interpretarea dispoziţiilor art. 327 alin. (2) din Codul penal în sensul de a lămuri în ce măsură art. 327 alin. (2) din Codul penal împrumută toate condiţiile elementului material de la art. 327 alin. (1) din Codul penal, inclusiv condiţia ca prezentarea să fie efectuată prin folosirea frauduloasă a unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat sau art. 327 alin. (2) din Codul penal împrumută de la art. 327 alin. (1) din Codul penal condiţiile elementului material, mai puţin condiţia vizând modalitatea în care se face prezentarea, astfel încât condiţia ca acţiunea de prezentare să fie efectuată prin folosirea frauduloasă a unui act ce serveşte la identificare, legitimare ori la dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat este înlocuită în art. 327 alin. (2) din Codul penal cu condiţia ca acţiunea de prezentare să fie efectuată prin întrebuinţarea identităţii reale a unei persoane''

publicat in M.Of. 573 din 30-iul-2015