Rasfoire documente

Decizia 389/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8, art. 9 şi art. 11 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

publicat in M.Of. 572 din 30-iul-2015

Decizia 403/2015 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 271^1 şi art. 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 572 din 30-iul-2015

Hotarirea 567/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor

publicat in M.Of. 572 din 30-iul-2015

Ordinul 753/2015 pentru aprobarea Procedurii de acordare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale

publicat in M.Of. 572 din 30-iul-2015

Ordinul 122/2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială WIROM GAS - S.A.

publicat in M.Of. 572 din 30-iul-2015

Ordinul 119/2015 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice

publicat in M.Of. 572 din 30-iul-2015

Procedura din 2015 de acordare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale

publicat in M.Of. 572 din 30-iul-2015