Rasfoire documente

Ordinul 73/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale logistice

publicat in M.Of. 571 din 30-iul-2015

Hotarirea 578/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, precum şi a unor dispoziţii din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

publicat in M.Of. 571 din 30-iul-2015

Regulament din 2015 de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale logistice

publicat in M.Of. 571 din 30-iul-2015

Decizia 441/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

publicat in M.Of. 571 din 30-iul-2015

Hotarirea 601/2015 privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar, scăderea unor imobile ca urmare a restabilirii dreptului de proprietate, în condiţiile legii, şi transmiterea din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Spitalul de Recuperare Borşa

publicat in M.Of. 571 din 30-iul-2015