Rasfoire documente

Ordinul 140/2015 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare

publicat in M.Of. 579 din 03-aug-2015

Decizia 365/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate

publicat in M.Of. 579 din 03-aug-2015

Decizia 364/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

publicat in M.Of. 579 din 03-aug-2015

Decizia 371/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1.134 din Codul de procedură civilă şi art. 80-82 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 579 din 03-aug-2015

Decizia 375/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 579 din 03-aug-2015

Ordinul 1965/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

publicat in M.Of. 579 din 03-aug-2015