Rasfoire documente

Hotarirea 602/2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului ''Termoficare 2006-2015 căldură şi confort'' şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului

publicat in M.Of. 563 din 28-iul-2015

Decizia 381/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal, ale art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi ale art. 595 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 563 din 28-iul-2015

Decizia 391/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 563 din 28-iul-2015

Ordonanta 18/2015 privind prorogarea unor termene prevăzute la art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri

publicat in M.Of. 563 din 28-iul-2015

Hotarirea 587/2015 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''General Magheru'' al Judeţului Vâlcea în domeniul public al oraşului Băile Govora, judeţul Vâlcea, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 563 din 28-iul-2015

Hotarirea 588/2015 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Dealul Spirii'' Bucureşti - Ilfov în domeniul public al municipiului Bucureşti şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 563 din 28-iul-2015

Hotarirea 589/2015 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 563 din 28-iul-2015

Ordinul 350/2015 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC - S.R.L.

publicat in M.Of. 563 din 28-iul-2015