Rasfoire documente

Legea 219/2015 privind economia socială

publicat in M.Of. 561 din 28-iul-2015

Decretul 671/2015 pentru promulgarea Legii privind economia socială

publicat in M.Of. 561 din 28-iul-2015

Decizia 394/2015 [R/R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340 alin. (1) teza finală si ale art. 341 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 561 din 28-iul-2015

Hotarirea 565/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru învăţământ terţiar 2015-2020

publicat in M.Of. 561 din 28-iul-2015

Decizia 182/2015 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Luminiţa Teodora Odobescu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

publicat in M.Of. 561 din 28-iul-2015

Decizia 183/2015 pentru numirea domnului Adrian Marius Dobre în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice

publicat in M.Of. 561 din 28-iul-2015

Ordinul 221/2015 pentru modificarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publica, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013

publicat in M.Of. 561 din 28-iul-2015

Decizia 181/2015 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 561 din 28-iul-2015