Rasfoire documente

Legea 222/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

publicat in M.Of. 567 din 29-iul-2015

Decretul 681/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

publicat in M.Of. 567 din 29-iul-2015

Decizia 435/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. (1) şi art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 567 din 29-iul-2015

Hotarirea 597/2015 privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Autostrada Orăştie-Sibiu''

publicat in M.Of. 567 din 29-iul-2015

Hotarirea 599/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 567 din 29-iul-2015

Hotarirea 600/2015 pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri mobile şi a unui bun imobil şi pentru trecerea lor din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în administrarea Ministerului Culturii, respectiv a Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 567 din 29-iul-2015

Ordinul 2140/2015 privind modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.507/2007 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 5 ''Asistenţă Tehnică'' din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' (POS CCE) 2007-2013

publicat in M.Of. 567 din 29-iul-2015

Ordinul 2318/2000 modificarea pct. 12.1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.241/2008 pentru aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 3.1.4 ''Susţinerea conectării şcolilor la broadband'' din domeniul major de intervenţie 3.1 ''Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor'' şi în cadrul operaţiunilor din domeniul major de intervenţie 3.2 ''Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice'', axa prioritară 3 ''Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public'' din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' (POS CCE) 2007-2013

publicat in M.Of. 567 din 29-iul-2015

Ordinul 695/2015 privind modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.507/2007 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 5 ''Asistenţă Tehnică'' din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' (POS CCE) 2007-2013

publicat in M.Of. 567 din 29-iul-2015

Ordinul 673/2000 modificarea pct. 12.1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.241/2008 pentru aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 3.1.4 ''Susţinerea conectării şcolilor la broadband'' din domeniul major de intervenţie 3.1 ''Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor'' şi în cadrul operaţiunilor din domeniul major de intervenţie 3.2 ''Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice'', axa prioritară 3 ''Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public'' din cadrul Programului operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' (POS CCE) 2007-2013

publicat in M.Of. 567 din 29-iul-2015