Rasfoire documente

Ordinul 495/2015 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015

publicat in M.Of. 566 din 29-iul-2015

Ordinul 1124/2015 privind lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român

publicat in M.Of. 566 din 29-iul-2015

Hotarirea 572/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor instituţii din subordinea Ministerului Culturii

publicat in M.Of. 566 din 29-iul-2015

Hotarirea 573/2015 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 740/2000 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Culturii şi în folosinţa gratuită a Uniunii Scriitorilor din România

publicat in M.Of. 566 din 29-iul-2015

Ordinul 77/2015 pentru modificarea şi completarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile sanitar-veterinare de funcţionare a târgurilor de animale vii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2010

publicat in M.Of. 566 din 29-iul-2015

Ordinul 814/2015 privind aprobarea Planului de management al Rezervaţiei Naturale Balta Cilieni - Băileşti

publicat in M.Of. 566 din 29-iul-2015

Ordinul 1964/2015 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

publicat in M.Of. 566 din 29-iul-2015