Rasfoire documente

Ordinul 874/2015 pentru aprobarea formularelor de declarare a activităţilor de sponsorizare în domeniul dispozitivelor medicale şi al materialelor sanitare

publicat in M.Of. 550 din 24-iul-2015

Legea 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor

publicat in M.Of. 550 din 24-iul-2015

Decretul 677/2015 pentru numirea unui procuror

publicat in M.Of. 550 din 24-iul-2015

Decretul 665/2015 pentru promulgarea Legii privind Fondul de garantare a asiguraţilor

publicat in M.Of. 550 din 24-iul-2015

Decretul 663/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 20 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

publicat in M.Of. 550 din 24-iul-2015

Legea 210/2015 pentru completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

publicat in M.Of. 550 din 24-iul-2015

Decretul 662/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

publicat in M.Of. 550 din 24-iul-2015

Legea 211/2015 pentru modificarea art. 20 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

publicat in M.Of. 550 din 24-iul-2015

Decretul 673/2015 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului interimar în vederea încheierii unui acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi partea ''Africa Centrală'', pe de altă parte, semnat la Yaounde la 15 ianuarie 2009 şi la Bruxelles la 22 ianuarie 2009

publicat in M.Of. 550 din 24-iul-2015

Decretul 674/2015 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015

publicat in M.Of. 550 din 24-iul-2015

Decretul 675/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 550 din 24-iul-2015

Decretul 676/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 550 din 24-iul-2015

Rectificare din 2015 în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 29 iunie 2015

publicat in M.Of. 550 din 24-iul-2015