Rasfoire documente

Hotarirea 582/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

publicat in M.Of. 558 din 27-iul-2015

Legea 217/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii

publicat in M.Of. 558 din 27-iul-2015

Decretul 669/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii

publicat in M.Of. 558 din 27-iul-2015

Legea 220/2015 pentru modificarea şi completarea art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 558 din 27-iul-2015

Decretul 672/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 558 din 27-iul-2015

Hotarirea 594/2015 privind stabilirea valorii totale a ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc

publicat in M.Of. 558 din 27-iul-2015

Ordinul 1115/2015 pentru aprobarea Criteriilor de acordare a licenţei pentru gestionarii fondurilor cinegetice

publicat in M.Of. 558 din 27-iul-2015