Rasfoire documente

Decretul 656/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 542 din 21-iul-2015

Decretul 655/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 542 din 21-iul-2015

Decizia 347/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. d) şi art. 91 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi ale art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 542 din 21-iul-2015

Hotarirea 557/2015 privind actualizarea valorilor de inventar şi, după caz, modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine

publicat in M.Of. 542 din 21-iul-2015

Hotarirea 576/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului

publicat in M.Of. 542 din 21-iul-2015

Ordinul 842/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 736/2015 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

publicat in M.Of. 542 din 21-iul-2015

Decizia 76/2015 privind modificarea Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 65/2015 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme

publicat in M.Of. 542 din 21-iul-2015

Rectificare din 2015 la Decretul nr. 214/1998 privind conferirea medaliei ''Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 şi 222 bis din 17 iunie 1998

publicat in M.Of. 542 din 21-iul-2015

Norme Metodologice din 2015 de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului

publicat in M.Of. 542 din 21-iul-2015