Rasfoire documente

Decizia 2/2015 a Comisiei fiscale centrale

publicat in M.Of. 549 din 23-iul-2015

Hotarirea 540/2015 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea în domeniul utilizării paşnice a energiei nucleare, semnat la Beijing la 1 septembrie 2014

publicat in M.Of. 549 din 23-iul-2015

Acord din 2014 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind cooperarea în domeniul utilizării paşnice a energiei nucleare

publicat in M.Of. 549 din 23-iul-2015

Hotarirea 547/2015 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba

publicat in M.Of. 549 din 23-iul-2015

Ordinul 837/2015 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015

publicat in M.Of. 549 din 23-iul-2015

Decizia 21/2015 privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Timişoara în Dosarul nr. 20.257/55/2014 (având ca obiect soluţionarea contestaţiei formulate de contestatorul condamnat V.S.A. împotriva Sentinţei penale nr. 12 din 20 ianuarie 2015 a Tribunalului Arad) pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarelor chestiuni de drept

publicat in M.Of. 549 din 23-iul-2015

Rectificare din 2015 în anexa la Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 11/2015 privind aprobarea Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 11 mai 2015

publicat in M.Of. 549 din 23-iul-2015