Rasfoire documente

Ordinul 1343/2015 privind aprobarea Instrucţiunilor de completare a fişelor de autoevaluare pentru serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie

publicat in M.Of. 548 din 23-iul-2015

Decizia 384/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''şi contestate în instanţă până la data intrării în vigoare a prezentei legi'' cuprinsă în art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 548 din 23-iul-2015

Hotarirea 552/2015 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 18 noiembrie 2014 şi la 5 decembrie 2014, respectiv la Paris la 27 noiembrie 2014, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007, precum şi pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 163/2008 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007

publicat in M.Of. 548 din 23-iul-2015

Hotarirea 585/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Ţintea Laurenţiu

publicat in M.Of. 548 din 23-iul-2015