Rasfoire documente

Legea 206/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010

publicat in M.Of. 546 din 22-iul-2015

Legea 205/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010

publicat in M.Of. 546 din 22-iul-2015

Decretul 657/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010

publicat in M.Of. 546 din 22-iul-2015

Decretul 658/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010

publicat in M.Of. 546 din 22-iul-2015

Hotarirea 584/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 546 din 22-iul-2015

Ordinul 80/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 441/2008 pentru stabilirea atribuţiilor autorităţilor responsabile cu implementarea datelor în sistemul Eurodac şi pentru stabilirea metodologiei practice de cooperare în vederea aplicării regulamentelor europene în domeniu

publicat in M.Of. 546 din 22-iul-2015

Legea 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României

publicat in M.Of. 546 din 22-iul-2015

Decretul 667/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

publicat in M.Of. 546 din 22-iul-2015

Legea 215/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

publicat in M.Of. 546 din 22-iul-2015

Decretul 668/2015 pentru promulgarea Legii privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României

publicat in M.Of. 546 din 22-iul-2015

Decizia 377/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 546 din 22-iul-2015

Decizia 179/2015 privind aplicarea mobilităţii, la cerere, pentru domnul Bogdan Mircea Dumitrache din funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 546 din 22-iul-2015

Decizia 180/2015 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Cristina Crişu din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul

publicat in M.Of. 546 din 22-iul-2015

Ordinul 355/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale

publicat in M.Of. 546 din 22-iul-2015

Ordinul 1650/2015 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013

publicat in M.Of. 546 din 22-iul-2015