Rasfoire documente

Ordinul 82/2015 privind aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 531 din 16-iul-2015

Ordinul 1726/2015 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 650/2015 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate

publicat in M.Of. 531 din 16-iul-2015

Ordinul M.62/2015 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Medico-Militar, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.102/2009

publicat in M.Of. 531 din 16-iul-2015

Decizia 9/2015 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 16-22 iulie 2015

publicat in M.Of. 531 din 16-iul-2015

Hotarirea 753/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

publicat in M.Of. 531 din 16-iul-2015

Decizia 272/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''şi contestate în instanţă până la data intrării în vigoare a prezentei legi'' cuprinsă în art. II al Legii nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 531 din 16-iul-2015

Hotarirea 548/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către domnul Codrean Dan-Cristian

publicat in M.Of. 531 din 16-iul-2015

Hotarirea 549/2015 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Gyorke Zoltan din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului Cluj

publicat in M.Of. 531 din 16-iul-2015

Hotarirea 550/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Kiszely Fabius-Tiberiu

publicat in M.Of. 531 din 16-iul-2015

Hotarirea 551/2015 privind modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 35/2014 pentru aprobarea tranzacţiei convenite la 15 februarie 2013 prin ''Memorandumul de înţelegere'' încheiat între statul român şi The Rompetrol Grup N.V., precum şi a unor măsuri pentru implementarea acesteia

publicat in M.Of. 531 din 16-iul-2015

Ordinul M.63/2015 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui subofiţer din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 531 din 16-iul-2015

Ordinul 802/2015 pentru publicarea acceptării amendamentului din 2015 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 şi modificată de Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001

publicat in M.Of. 531 din 16-iul-2015

Ordinul 842/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2015 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

publicat in M.Of. 531 din 16-iul-2015

Ordinul 2487/2015 privind schimbarea grupei valorice din B în A a monumentului istoric Biserica ''Buna Vestire I'', înscrisă în Lista monumentelor istorice cu cod LMI BR-II-m-B-02076, Str. Călăraşilor nr. 3, municipiul Brăila, judeţul Brăila

publicat in M.Of. 531 din 16-iul-2015