Rasfoire documente

Decizia 423/2015 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 488^4 alin. (5) din Codul de procedură penală şi ale art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

publicat in M.Of. 538 din 20-iul-2015

Hotarirea 556/2015 pentru completarea anexei nr. 55 la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui

publicat in M.Of. 538 din 20-iul-2015

Hotarirea 558/2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora

publicat in M.Of. 538 din 20-iul-2015

Ordinul 243/2015 privind cofinanţarea Centrului European al Consumatorilor România pe anul 2015

publicat in M.Of. 538 din 20-iul-2015

Ordinul 4239/2015 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a-a XI-a, învăţământul profesional cu durata de 3 ani, profilul teologic, cultul ortodox, specializarea dascăl-catehet, a listei disciplinelor de specialitate şi a programelor şcolare din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-a-a XI-a, învăţământul profesional cu durata de 3 ani, profilul teologic, cultul ortodox, specializarea dascăl-catehet, şi pentru completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.731/2014 privind aprobarea Planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare locală - CDL, pentru clasa a IX-a, învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani

publicat in M.Of. 538 din 20-iul-2015

Decizia 18/2015 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''În cazul persoanelor judecate şi condamnate definitiv în Italia, care au fost transferate în România în vederea continuării executării pedepsei şi care beneficiază de ordonanţa de eliberare anticipată, durata eliberării anticipate se deduce din pedeapsa aplicată, se ia în considerare ca perioadă executată în calculul fracţiei minime obligatorii pentru liberare condiţionată potrivit legii române sau se va avea în vedere ca data liberării condiţionate, potrivit legii române, să nu depăşească data eliberării anticipate stabilite potrivit legii italiene''

publicat in M.Of. 538 din 20-iul-2015