Rasfoire documente

Hotarirea 568/2015 privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională din anul 2015 pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la examenul naţional de bacalaureat sesiunea iunie-iulie în anul 2015

publicat in M.Of. 536 din 17-iul-2015

Hotarirea 559/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Dunării Fluviale'' - S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 536 din 17-iul-2015

Hotarirea 481/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003

publicat in M.Of. 536 din 17-iul-2015

Hotarirea 560/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale ''Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 536 din 17-iul-2015

Hotarirea 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 536 din 17-iul-2015

Norme Metodologice din 2015 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 536 din 17-iul-2015