Rasfoire documente

Ordinul 836/2015 privind stabilirea fondului de premiere pentru o extragere lunară a Loteriei bonurilor fiscale

publicat in M.Of. 535 din 17-iul-2015

Decizia 352/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XV alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 535 din 17-iul-2015

Decizia 383/2015 [R/R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (2) şi ale art. 342-346 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 535 din 17-iul-2015

Hotarirea 562/2015 privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile, aflate în proprietatea privată a statului, între Ministerul Afacerilor Interne şi Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 535 din 17-iul-2015

Decizia 8/2015 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Băieşti

publicat in M.Of. 535 din 17-iul-2015

Ordinul 4395/2015 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a-a XII-a, învăţământ liceal, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios, a listei disciplinelor de specialitate din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-a-a XII-a, învăţământul liceal, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios şi a programelor şcolare pentru disciplinele care fac parte din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-a-a XII-a, învăţământul liceal, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul greco-catolic, specializarea ghid turism religios

publicat in M.Of. 535 din 17-iul-2015

Ordonanta 16/2015 pentru modificarea alin. (6) al art. 92 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 535 din 17-iul-2015

Ordinul 4403/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior

publicat in M.Of. 535 din 17-iul-2015

Ordonanta 15/2015 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 535 din 17-iul-2015