Rasfoire documente

Ordinul 870/2015 privind modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 521 din 13-iul-2015

Decizia 10/2015 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 521 din 13-iul-2015

Decizia 283/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, art. II art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi art. 1 alin. (1), (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 521 din 13-iul-2015

Decizia 407/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 488 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 521 din 13-iul-2015

Decizia 408/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 521 din 13-iul-2015

Decizia 409/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 521 din 13-iul-2015

Decizia 411/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 70 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 521 din 13-iul-2015

Ordinul 66/2015 pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 521 din 13-iul-2015

Ordinul 847/2015 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu

publicat in M.Of. 521 din 13-iul-2015