Rasfoire documente

Hotarirea 537/2015 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare ''Cantacuzino''

publicat in M.Of. 520 din 13-iul-2015

Ordonanta 13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a infracţiunilor conexe acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale

publicat in M.Of. 520 din 13-iul-2015

Hotarirea 536/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, precum şi pentru noile angajamente juridice încheiate în perioada tranzitorie până la aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

publicat in M.Of. 520 din 13-iul-2015

Hotarirea 538/2015 pentru aprobarea Regulilor privind accesul şi circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 520 din 13-iul-2015

Hotarirea 539/2015 privind declasificarea unor informaţii referitoare la activitatea sistemului penitenciar, emise de Ministerul Afacerilor Interne în anul 1961

publicat in M.Of. 520 din 13-iul-2015