Rasfoire documente

Legea 12/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 52 din 22-ian-2015

Decretul 30/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 52 din 22-ian-2015

Decizia 628/2014 [R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 41/2014 privind numirea prim-vicepreşedintelui - membru executiv, a vicepreşedintelui - membru executiv - sectorul asigurărilor-reasigurărilor şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 52 din 22-ian-2015

Decizia 647/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011, precum şi, în mod special, ale art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (3) şi alin. (5) din ordonanţa de urgenţă

publicat in M.Of. 52 din 22-ian-2015

Decizia 663/2014 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339-348 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 52 din 22-ian-2015

Hotarirea 17/2015 pentru modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 52 din 22-ian-2015