Rasfoire documente

Ordinul 808/2015 privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial

publicat in M.Of. 528 din 16-iul-2015

Hotarirea 364/2015 privind aprobarea stemei comunei Dăeşti, judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 528 din 16-iul-2015

Hotarirea 419/2015 privind aprobarea stemei comunei Glodeni, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 528 din 16-iul-2015

Hotarirea 441/2015 privind aprobarea stemei comunei Brăeşti, judeţul Buzău

publicat in M.Of. 528 din 16-iul-2015

Hotarirea 442/2015 privind aprobarea stemei comunei Şugag, judeţul Alba

publicat in M.Of. 528 din 16-iul-2015

Hotarirea 443/2015 privind aprobarea stemei comunei Dumbrăveni, judeţul Vrancea

publicat in M.Of. 528 din 16-iul-2015

Hotarirea 447/2015 privind aprobarea stemei comunei Socond, judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 528 din 16-iul-2015

Hotarirea 459/2015 privind aprobarea stemei comunei Ariniş, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 528 din 16-iul-2015

Hotarirea 461/2015 privind aprobarea stemei comunei Lozna, judeţul Botoşani

publicat in M.Of. 528 din 16-iul-2015

Hotarirea 485/2015 privind aprobarea stemei comunei Bucşani, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 528 din 16-iul-2015

Hotarirea 511/2015 privind aprobarea stemei comunei Laza, judeţul Vaslui

publicat in M.Of. 528 din 16-iul-2015

Hotarirea 532/2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin includerea în domeniul public al statului a unor bunuri imobile şi darea lor în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine, precum şi prin modificarea datelor de identificare ale unor bunuri

publicat in M.Of. 528 din 16-iul-2015

Hotarirea 535/2015 privind recunoaşterea Asociaţiei Presei Sportive din România ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 528 din 16-iul-2015

Hotarirea 545/2015 privind recunoaşterea Asociaţiei Foişorul de Foc = Voluntariat şi Parteneriat pentru Viaţă ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 528 din 16-iul-2015

Ordinul M.65/2015 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui ofiţer din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 528 din 16-iul-2015

Ordinul 768/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AIS ''Serviciul de informare aeronautică'', ediţia 3/2015

publicat in M.Of. 528 din 16-iul-2015