Rasfoire documente

Decizia 177/2015 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 472/2013 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziţionării unei aeronave, a produselor şi serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilităţi destinate executării zborurilor speciale

publicat in M.Of. 527 din 15-iul-2015

Decizia 175/2015 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

publicat in M.Of. 527 din 15-iul-2015

Decizia 288/2015 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. (3) prin raportare la dispoziţiile art. 58 alin. (4) din Codul de procedură civilă, precum şi a prevederilor art. 48 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 527 din 15-iul-2015

Decizia 380/2015 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, raportate la sintagma ''la data întocmirii raportului de expertiză'' cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

publicat in M.Of. 527 din 15-iul-2015

Hotarirea 533/2015 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Spitalul de Psihiatrie Zam, Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel şi Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, şi înscrierea unor bunuri din domeniul public al statului în inventarul centralizat

publicat in M.Of. 527 din 15-iul-2015

Decizia 176/2015 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Teodor Codrin Scutaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

publicat in M.Of. 527 din 15-iul-2015