Rasfoire documente

Ordinul 841/2015 pentru aprobarea modelului de certificat de auditor de securitate a aviaţiei civile

publicat in M.Of. 524 din 14-iul-2015

Hotarirea 541/2015 privind modificarea numărului de posturi pentru Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din cadrul Ministerului Public

publicat in M.Of. 524 din 14-iul-2015

Decizia 169/2015 privind eliberarea, la cerere, a domnului Constantin Popescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

publicat in M.Of. 524 din 14-iul-2015

Decizia 172/2015 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 254/2014 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă

publicat in M.Of. 524 din 14-iul-2015

Decizia 173/2015 privind numirea doamnei Alina-Oana Oprişan în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 524 din 14-iul-2015

Decizia 174/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componenţei Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia

publicat in M.Of. 524 din 14-iul-2015

Ordinul 805/2015 pentru modificarea formularului ''Cec pentru ridicare numerar multiplu'', prevăzut în anexa nr. 1 b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995

publicat in M.Of. 524 din 14-iul-2015

Decizia 170/2015 privind înfiinţarea Grupului de Lucru pentru Tehnologia Informaţiei - G.L.I.T.

publicat in M.Of. 524 din 14-iul-2015

Ordinul 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

publicat in M.Of. 524 din 14-iul-2015