Rasfoire documente

Decretul 639/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 512 din 09-iul-2015

Decretul 636/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 512 din 09-iul-2015

Decretul 643/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 512 din 09-iul-2015

Decretul 637/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 512 din 09-iul-2015

Decretul 638/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 512 din 09-iul-2015

Decretul 631/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 512 din 09-iul-2015

Decretul 640/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 512 din 09-iul-2015

Decretul 633/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 512 din 09-iul-2015

Decretul 632/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 512 din 09-iul-2015

Decretul 641/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 512 din 09-iul-2015

Decretul 634/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 512 din 09-iul-2015

Decretul 629/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 512 din 09-iul-2015

Decretul 630/2015 pentru numirea preşedintelui Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

publicat in M.Of. 512 din 09-iul-2015

Decretul 635/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 512 din 09-iul-2015

Decizia 267/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 512 din 09-iul-2015

Decizia 276/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 512 din 09-iul-2015

Hotarirea 501/2015 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 512 din 09-iul-2015

Ordinul 354/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale

publicat in M.Of. 512 din 09-iul-2015

Norme Metodologice din 2015 privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale

publicat in M.Of. 512 din 09-iul-2015