Rasfoire documente

Decizia 406/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77^1 alin. (3) şi alin. (6) tezele a III-a şi a IV-a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 518 din 13-iul-2015

Hotarirea 493/2015 privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Botoşani din subordinea Ministerului Sănătăţii şi trecerea unui imobil în domeniul public al municipiului Dorohoi

publicat in M.Of. 518 din 13-iul-2015

Legea 193/2015 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 518 din 13-iul-2015

Decretul 623/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 518 din 13-iul-2015

Decizia 405/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (1) teza a doua şi art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 518 din 13-iul-2015

Ordinul 3330/2015 privind aprobarea unor programe şcolare pentru învăţământ primar în limbile minorităţilor naţionale, clasa pregătitoare, clasele I-a IV-a

publicat in M.Of. 518 din 13-iul-2015

Decizia 13/2015 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, prin stabilirea dacă este admisibilă constatarea, pe cale judiciară, a prestării muncii în condiţii speciale în cazul în care la nivelul angajatorului s-a efectuat procedura prealabilă conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1025/2003, cu modificările şi completările ulterioare, însă aceasta nu a vizat meseria/funcţia exercitată de reclamant

publicat in M.Of. 518 din 13-iul-2015