Rasfoire documente

Hotarirea 498/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea de Conservare şi Închidere a Minelor ''Conversmin'' - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

publicat in M.Of. 514 din 10-iul-2015

Hotarirea 499/2015 privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2014

publicat in M.Of. 514 din 10-iul-2015

Hotarirea 502/2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Serviciului Român de Informaţii

publicat in M.Of. 514 din 10-iul-2015

Hotarirea 503/2015 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind interconectarea la frontiera de stat româno-ungară a unei infrastructuri transfrontaliere de reţea optică, semnat la Budapesta la 7 mai 2015

publicat in M.Of. 514 din 10-iul-2015

Acord din 2015 între Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind interconectarea la frontiera de stat româno-ungară a unei infrastructuri transfrontaliere de reţea optică

publicat in M.Of. 514 din 10-iul-2015

Ordinul 813/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 758/2015 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2015

publicat in M.Of. 514 din 10-iul-2015

Ordinul 409/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 188/2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 514 din 10-iul-2015