Rasfoire documente

Decizia 271/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 502 din 08-iul-2015

Decizia 273/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, precum şi, în special, ale art. 11 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă

publicat in M.Of. 502 din 08-iul-2015

Decizia 367/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală, cu referire la dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. g) teza a doua din acelaşi act normativ

publicat in M.Of. 502 din 08-iul-2015

Decizia 368/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (16) şi (17) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 502 din 08-iul-2015

Ordinul 764/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-DPA ''Autorizarea organizaţiilor distribuitoare de produse aeronautice'', ediţia 1/2015

publicat in M.Of. 502 din 08-iul-2015