Rasfoire documente

Ordinul 774/2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

publicat in M.Of. 500 din 07-iul-2015

Hotarirea 508/2015 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.036/2012 pentru aprobarea limitelor admise pentru depăşirea alocărilor publice în euro aprobate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

publicat in M.Of. 500 din 07-iul-2015

Decizia 397/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 432 alin. (4) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 500 din 07-iul-2015

Decretul 626/2015 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce

publicat in M.Of. 500 din 07-iul-2015

Decizia 302/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) şi ale art. 94 alin. (1) lit. m), raportate la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 500 din 07-iul-2015

Decizia 303/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 alin. (1) lit. a), c)-e) şi alin. (2), art. 24, art. 27, art. 29 alin. (2) şi art. 33 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

publicat in M.Of. 500 din 07-iul-2015

Ordinul 64/2015 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în scopul asigurării exercitării dreptului de a consulta dosarul penal

publicat in M.Of. 500 din 07-iul-2015

Ordinul 1951/C/2015 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.412/C/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

publicat in M.Of. 500 din 07-iul-2015