Rasfoire documente

Procedura din 2015 privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 507 din 09-iul-2015

Legea 194/2015 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 507 din 09-iul-2015

Decretul 624/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 507 din 09-iul-2015

Decizia 269/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 şi 271^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 507 din 09-iul-2015

Decizia 300/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 507 din 09-iul-2015

Decizia 305/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 87 alin. (1) lit. d) şi art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 507 din 09-iul-2015

Ordinul 104/2015 pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 507 din 09-iul-2015