Rasfoire documente

Ordinul 256/2015 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii ''DIBO'' - S.A.

publicat in M.Of. 504 din 08-iul-2015

Decretul 628/2015 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce

publicat in M.Of. 504 din 08-iul-2015

Protocolul Aditional 3/2013 dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova

publicat in M.Of. 504 din 08-iul-2015

Decretul 596/2015 pentru promulgarea Legii privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010

publicat in M.Of. 504 din 08-iul-2015

Legea 195/2015 pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 504 din 08-iul-2015

Decretul 625/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 504 din 08-iul-2015

Decretul 627/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 504 din 08-iul-2015

Decizia 318/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 50 lit. b) teza a doua din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 504 din 08-iul-2015

Decizia 350/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) penultima teză din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 504 din 08-iul-2015

Decizia 370/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 504 din 08-iul-2015

Circulara 24/2015 privind lansarea în circulaţie a unei monede din alamă cu caracter comemorativ, dedicată împlinirii a 10 ani de la denominarea monedei naţionale

publicat in M.Of. 504 din 08-iul-2015

Rectificare din 2015 în anexa nr. II/3 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2014 privind aprobarea Listei cuprinzând 3 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 20 februarie 2014

publicat in M.Of. 504 din 08-iul-2015

Legea 175/2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010

publicat in M.Of. 504 din 08-iul-2015

Legea 192/2015 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 504 din 08-iul-2015

Decretul 622/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 504 din 08-iul-2015