Rasfoire documente

Legea 190/2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 240/2013 pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului ''Avion multirol al Forţelor Aeriene''

publicat in M.Of. 492 din 06-iul-2015

Legea 188/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

publicat in M.Of. 492 din 06-iul-2015

Decretul 612/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 plivind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

publicat in M.Of. 492 din 06-iul-2015

Legea 189/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României

publicat in M.Of. 492 din 06-iul-2015

Decretul 613/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României

publicat in M.Of. 492 din 06-iul-2015

Decretul 614/2015 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 240/2013 pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului ''Avion multirol al Forţelor Aeriene''

publicat in M.Of. 492 din 06-iul-2015

Hotarirea 496/2015 privind alocarea temporară, pentru luna iulie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

publicat in M.Of. 492 din 06-iul-2015

Ordinul 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale

publicat in M.Of. 492 din 06-iul-2015

Decizia 9/2015 [R] privind examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Constanţa - Secţia I civilă în Dosarul nr. 5.225/118/2013 în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la stabilirea îndeplinirii condiţiilor concedierii colective

publicat in M.Of. 492 din 06-iul-2015