Rasfoire documente

Ordinul 2/2015 pentru modificarea pct. III din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 709/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public şi limitele acestora, a căror infrastructură de transport naval aparţine domeniului public al statului, precum şi a Listei cuprinzând limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

publicat in M.Of. 49 din 21-ian-2015

Strategie din 2015 a Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020

publicat in M.Of. 49 din 21-ian-2015

Hotarirea 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020

publicat in M.Of. 49 din 21-ian-2015

Ordinul 5138/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual

publicat in M.Of. 49 din 21-ian-2015

Hotarirea 2/2015 pentru modificarea art. 5 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţii Comisiei naţionale/teritoriale de etică şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Biroului executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 26/2009

publicat in M.Of. 49 din 21-ian-2015