Rasfoire documente

Decretul 619/2015 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre România şi Republica Kazahstan privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014

publicat in M.Of. 496 din 07-iul-2015

Legea 176/2015 pentru ratificarea Protocolului, semnat de România la Varşovia la 25 noiembrie 2014, pentru modificarea Convenţiei privind organizarea şi activitatea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică (cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 şi 18 decembrie 1990) şi a Statutului Băncii Internaţionale de Cooperare Economică (cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 şi 18 decembrie 1990), semnate la Moscova la 22 octombrie 1963

publicat in M.Of. 496 din 07-iul-2015

Protocol din 2014 referitor la modificarea Convenţiei privind organizarea şi activitatea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică din data de 22 octombrie 1963 (cu modificările operate prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 şi 18 decembrie 1990) şi a Statutului Băncii Internaţionale de Cooperare Economică (cu modificările operate prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 şi 18 decembrie 1990)

publicat in M.Of. 496 din 07-iul-2015

Decizia 327/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 123 pct. 8 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 496 din 07-iul-2015

Decretul 597/2015 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului, semnat de România la Varşovia la 25 noiembrie 2014, pentru modificarea Convenţiei privind organizarea şi activitatea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică (cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 şi 18 decembrie 1990) şi a Statutului Băncii Internaţionale de Cooperare Economică (cu modificările aduse prin protocoalele din 18 decembrie 1970, 23 noiembrie 1977 şi 18 decembrie 1990), semnate la Moscova la 22 octombrie 1963

publicat in M.Of. 496 din 07-iul-2015

Legea 183/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 496 din 07-iul-2015

Decretul 607/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 496 din 07-iul-2015

Decretul 616/2015 pentru eliberarea din funcţie a procurorului militar şef al Secţiei de combatere a infracţiunilor de corupţie săvârşite de militari din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie

publicat in M.Of. 496 din 07-iul-2015

Decretul 617/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 496 din 07-iul-2015

Decretul 618/2015 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA, semnat la Bucureşti la 28 mai 2015

publicat in M.Of. 496 din 07-iul-2015

Decretul 620/2015 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre România şi Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014

publicat in M.Of. 496 din 07-iul-2015

Decretul 621/2015 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului dintre România şi Republica Kazahstan privind extrădarea, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014

publicat in M.Of. 496 din 07-iul-2015

Decizia 284/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 73 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 496 din 07-iul-2015

Decizia 402/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 496 din 07-iul-2015

Hotarirea 487/2015 pentru modificarea alin. (5) al art. 8 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013

publicat in M.Of. 496 din 07-iul-2015

Hotarirea 494/2015 pentru modificarea anexei nr. 51 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

publicat in M.Of. 496 din 07-iul-2015

Hotarirea 495/2015 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale bunurilor imobile aflate în administrarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping

publicat in M.Of. 496 din 07-iul-2015