Rasfoire documente

Acord de cooperare din 2010 în domeniul navigaţiei prin satelit între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Regatul Norvegiei, pe de altă parte

publicat in M.Of. 48 din 21-ian-2015

Decretul 29/2015 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor general de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 48 din 21-ian-2015

Legea 8/2015 pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul navigaţiei prin satelit între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2010

publicat in M.Of. 48 din 21-ian-2015

Decretul 9/2015 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul navigaţiei prin satelit între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2010

publicat in M.Of. 48 din 21-ian-2015

Decretul 28/2015 privind acordarea gradului profesional de chestor general de poliţie, la încetarea raporturilor de serviciu, unui chestor-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 48 din 21-ian-2015

Decizia 661/2014 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 167 alin. (3) coroborat cu art. 58 alin. (4) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 48 din 21-ian-2015

Decizia 697/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 şi ale art. 39^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 48 din 21-ian-2015

Decizia 698/2014 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 95 alin. (1), art. 102 alin. (2^1) şi art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 48 din 21-ian-2015

Ordinul 3070/2015 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 650/2014

publicat in M.Of. 48 din 21-ian-2015